Aтестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством. Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти, затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.

Нормативно-правові документи по атестації

Типове положення про атестацію

Інформаційний збірник та коментарі 7-8-9/2013 березень

Наказ 147 від 18.09.2020 Про утворення атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та проведення атестації керівників і педагогічних працівників хакладів та установ освіти міста Києва у 2020-2021 навчальному році

Наказ КПЛБіКГ №150 від 01.09.2020 Про створення атестаційної комісії та проведення атестації у 2020-2021 навчальному році

Графік поведення засідання атестаційної комісії КПЛБіКГ на 2020-2021 навчальний рік

Перспективний план-графік Проходження атестації педагогічних працівників КПЛБіКГ 2020-2025 роки

Папка педагогічного працівника, що атестується

Титулка атестаційної папки

Згода на обробку персональних даних

Зразок характеристики

kserokopiya

Копія трудової книжки

kserokopiya

Копії документів про освіту

kserokopiya

Копії свідоцтва проходження курсів

kserokopiya

Копії нагород

kserokopiya

Копія попереднього атестаційного листа

doc

Розробки уроку теоретичного, виробничого навчання та виховного заходу

портфель

Портфоліо

Відповідність педагогічного працівника кваліфікаційній категорії:

Кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам навчальних закладів присвоюють лише за результатами атестації. При цьому враховують вимоги, які встановлені до рівня професійної підготовки та кваліфікації цих працівників.

Розглянемо, які саме:

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” встановлюється педагогічним працівникам, які виявили високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіють ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, забезпечують високу результативність, якість своєї праці. Стаж безпосередньої педагогічної роботи – не менше 8 років. Як виняток цей стаж може бути скорочений до 5 років. Для педагогічних працівників з вченими званнями та науковими ступенями враховується стаж їх безпосередньої педагогічної роботи у вищому навчальному закладі.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст I категорії” встановлюється педагогічним працівникам, які виявили грунтовний рівень професіоналізму, добре володіють ефективними формами і методами педагогічної діяльності, досягли значних результатів у вирішенні навчально-виховних завдань. Стаж безпосередньої педагогічної роботи – не менше 5 років.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст II категорії” встановлюється педагогічним працівникам, які виявили достатній рівень професіоналізму, використовують сучасні форми і методи навчання та виховання, досягли вагомих результатів у педагогічній діяльності. Стаж безпосередньої педагогічної роботи – не менше 3 років.
Кваліфікаційна категорія “спеціаліст” підтверджується педагогічним працівникам, які професійно компетентні, забезпечують нормативні рівні і стандарти навчання та виховання.

Педагогічне звання “старший учитель” може присвоюватись педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст I категорії”, а за наявності освіти в обсязі вищого навчального закладу I-II рівня акредитації та іншого навчального закладу еквівалентного рівня – стаж безпосередньої педагогічної роботи не менше 8 років та найвищий відповідний посадовий оклад (ставку заробітної плати). Атестацію педагогічних працівників проводять відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Педагогічні звання
Викладач-методист
Учитель-методист
Вихователь-методист
Педагог-організатор-методист
Практичний психолог – методист
Керівник гуртка – методист
Старший викладач
Старший учитель
Старший вихователь
Майстер виробничого навчання I категорії
Майстер виробничого навчання II категорії
Кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам, як і педагогічні звання, можуть присвоювати під час: чергової атестації та позачергової атестації. Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно. Встановлено мінімальний строк підвищення кваліфікаційної категорії: не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

Зверніть увагу! Зазначена норма не поширюється на педагогічних працівників, які: в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи спортивних змагань; всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, організованих центральними органами виконавчої влади мають наукові ступені, вчені або почесні звання (якщо їх діяльність за профілем збігається з науковим ступенем, званням). Ця ж категорія педагогічних працівників може бути атестована без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій.
Зверніть увагу! Педагогічні працівники, які працювали на своїх посадах, не маючи вищої освіти, після отримання відповідної повної вищої освіти можуть бути атестовані на присвоєння кваліфікаційних категорій лише за наявності стажу педагогічної роботи: «спеціаліст другої категорії» — не менше двох років «спеціаліст першої категорії» — не менше п’яти років «спеціаліст вищої категорії» — не менше восьми років.