Публічна інформація

Статутні документи

Статут

Розпорядження про затвердження статуту

Ліцензії та свідоцтва на провадження освітньої діяльності

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства” є правонаступником Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства

Ліцензії про надання загальної середньої освіти

Свідоцтво про атестацію

Витяг з рішення акредитаційної комісії

Ліцензії про надання професійно-технічної освіти

Витяг з ліцензії ЗПТО (з ЄДЕБО)

Ліцензії професійної (професійно-технічної) освіти

Розширення освітньої діяльності

Наказ МОН №948-л від 01.08.2019 року

Протокол засідання ліцензійної комісії МОН №145 від 01.08.2019 року (повна версія)

Протокол засідання ліцензійної комісії МОН №145 від 01.08.2019 року (витяг)

Наказ МОН №176-л від 02.07.2020 року

Додатки до наказу МОН №176-л від 02.07.2020 року (повна версія)

Додаток до наказу МОН №176-л від 02.07.2020 року (витяг)

Додаткова інформація

Структура управління закладом освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти

Інформація про гуртожиток

Правила прийому

Мова освітнього процесу

Освітні програми

Висновки щодо доступності для осіб з інвалідністю

Моніторинг якості освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти

Правила поведінки здобувачів освіти

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Звіти про фінансово-господарську діяльність

Вакансії

Протидія булінгу

Наказ про склад комісії з розгляду випадків булінгу

План заходів щодо протидії та запобігання проявів булінгу

Порядок подання та розгляду заяви про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу

Заява щодо розслідування ситуації булінгу (зразок)

Фінансові документи

Штатні розписи

Кошториси

Фінансова звітність

Бюджетна звітність