Кабінет психолога

Освіта

2005 р. – 2009 р. – Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. / Бакалавр. Психолог.

2009 р. – 2010 р. – Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. / Магістр. Психолог, викладач вищого навчального закладу.

2011 р – 2014 р. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. / Спеціаліст. Спеціаліст права, викладач правознавства.

Психологічне кредо: “Найголовнішою людиною на світі є та людина, яка перед тобою. Прийми і зрозумій її такою, якою вона є”

Психологічна служба Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти “Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства” діє згідно “Положення про психологічну службу в системі освіти України”, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, чинного законодавства України та керується в своїй роботі Етичним кодексом психолога.

Нітченко Юлія Сергіївна

спеціаліст першої категорії

Психологічна просвіта

Консультації

Діагностика

Зв'язки з громадськістю

Скринька довіри

Головною метою діяльності психологічної служби є сприяння особистісному зростанню та професійному становленню майбутніх робітників.

Завданням психологічної служби є:
 збереження та зміцнення ментального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному і соціальному розвитку здобувачів освіти;
 забезпечення психологічної підтримки та допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Основними напрямками діяльності психологічної служби є:
1. Діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні
2. Профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі
3. Корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки
4. Навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості
5. Консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу
6. Просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу
7. Зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління