Спілкуємось та діємо!

11 березня 2021 року зі здобувачами освіти груп №2 та 4 проводилась бесіда з елементами тренінгу “Спілкуємось та діємо!”.
Захід був націлений на те, щоб навчити здобувачів освіти навичок ефективної комунікації. В ході роботи за даною темою здобувачі освіти ознайомились з такими поняттями:
– спілкування, вербальні та невербальні засоби спілкування;
– бар’єри спілкування;
– толерантність;
– моделі поведінки: пасивна, агресивна, відповідальна;
– правила ефективної взаємодії з різними типами людей.
Поширити в: