Толерантність у серці

16 листопада 2022 року зі здобувачами освіти проведена онлайн-бесіда з елементами тренінгу “Толерантність у серці”.
Мета: ознайомити здобувачів освіти з поняттями “толерантність”, “толерантна особистість”, сприяти формувнню ціннісних установок, толерантного спілкування та навичок толерантної поведінки.
Поширити в: